Kontakt

INTECH, spol. s r.o.
Vlčie hrdlo
824 12 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 455 27 355
Fax: +421 2 455 27 359
intech@skintech.sk

IČO: 00684511
I.Č. DPH: SK2020341939
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 120/B